A N A K O I N Ω Σ Η

 

 

 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02/06/2015: 

 

- ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ (ΣΑΕΠ) ΑΠΟ ΩΡΕΣ 12.00-14.00 & 18.00 - 20.00 

 

 

- ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΩΡΕΣ 14.00 - 16.00 (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ 16.00 - 20.00 (ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)