ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

 

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, προκηρύσσει την επιχορήγηση εννέα (9) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων έως έξι (4 - 6) μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία.

Τουλάχιστον μία από τις θέσεις που προκηρύσσονται ενδιαφέρει τους τελειόφοιτους του Τμήματος

  Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι υποψήφιοι μπορούν

να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την

17Η ΙΟΥΛΊΟΥ 2015.

Πληροφορίες στο http://www.bodossaki.gr/gr/news/announcements/praktiki-askisi