ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι διαλέξεις των μαθημάτων Συστήματα Αεροσκαφών Ι, Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ, Αεροπορική Νομοθεσία και Εισαγωγή στην Αεροδυναμική, δεν θα διεξαχθούν στις 19/10/2015 και 20/10/2015 αντίστοιχα. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα διεξαχθεί στην αίθουσα Β103 ως κάτωθι:

 

Αεροπορική Νομοθεσία:         Τρίτη 27/10/2015,  14:00-16:00

 

Εισαγωγή στην Αεροδυναμική: Τρίτη 27/10/2015 και ώρα 16:00-20:00

 

Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ: Τρίτη 3/11/2015 και ώρα 14:00-18:00

 

Συστήματα Αεροσκαφών Ι: Τρίτη 10/11/2015 και ώρα 14:00-18:00

 

 

Η διδάσκουσα

 

Κ. Παπακωνσταντίνου