ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

 

 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2015-16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.

Οι φοιτητές δικαιούνται συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία θα συμπεριλάβουν το χειμερινό εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους και για τα οποία δεν έχουν πάρει συγγράμματα σε προηγούμενα εξάμηνα.


Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.


 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος