συμπληρωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, γιατί στο εργαστήριο Φυσικής λειτουργούν όλα τα Τμήματα από Τετάρτη 25/11

 ενημερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα