Το εργαστήριο δεν θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 16/12/2015 9πμ - 11πμ εξαιτίας κωλύματος του καθηγητή.

Ο Καθηγητής Χ. Λαμπρόπουλος