ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ I (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 23/12/2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 14:00-16:00 ΚΑΙ 16:00-18:00

ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕNΝΟΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1/2015 ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΩΡΕΣ 14:00-16:00 ΚΑΙ 16:00-18:00

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ