ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΧΕΔΙΟ»

  

   Η εξέταση για την ομάδα 08:00-12:00 της Δευτέρας  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 11-01-2016  και ώρα 09:00 για όλους τους σπουδαστές της ομάδας  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β107  .

 

 Η εξέταση για την ομάδα 12:00 -16:00 της Δευτέρας  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 11-01-2016  και ώρα 10:00 για όλους τους σπουδαστές  της ομάδας  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β107  .

 

Η εξέταση για την ομάδα 08:00-12:00 της Πέμπτης   θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 11-01-2016  και ώρα 11:00 για όλους τους σπουδαστές της ομάδας    ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β107  .

 

Η εξέταση για την ομάδα 12:00 -16:00 της Πέμπτης   θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 11-01-2016  και ώρα 12:00 για όλους τους σπουδαστές  της ομάδας  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β107  .

 

 

Οι κατοχυρωμένοι σπουδαστές του εργαστηριού θα εξεταστούν την Δευτέρα  11-01-2016  και ώρα 13:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β107  .

 

                         

 

 

                                                                          Εκ του Εργαστηριου