Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος: Στοιχεία Μηχανών (Ε) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22-1-2016 στην Αίθουσα Β102 τις εξής ώρες:

8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 και 11:30.

 

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 20 min.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση των εργαστηριακού μαθήματος ΜΟΝΟ εντός των παραπάνω χρονικών ορίων.

 

Ύλη του εργαστηριακού μαθήματος από το βιβλίο: Μπαλντούκας, Α. (2015). Σημειώσεις και ασκήσεις στα Στοιχεία Μηχανών. Αθήνα

 

Κεφ. 2: Βασικές γνώσεις στην αντοχή υλικών

Κεφ. 3: Κοχλίες

Κεφ. 4: Κόπωση

Κεφ. 5: Συναρμογές

Κεφ. 6: Άξονες και άτρακτοι

Κεφ. 7: Έδρανα – τριβείς κύλισης (ιδιαίτερα οι σελίδες 309 έως και 315)