Ανακοίνωση: Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Πτήσεως (Θεωρία-Εργαστήριο)

 

Ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν συμπληρωματικά μαθήματα για το μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου πτήσης (Θεωρία και εργαστήριο) την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα τις ημερομηνίες:

ΣΑΕΠ - Θεωρία:

Ø      29/01/2016 Παρασκευή (08:00-12:00)

Ø      05/02/2016 Παρασκευή (08:00-12:00)

Ø      12/02/2016 Παρασκευή (08:00-12:00)

ΣΑΕΠ - Εργαστήριο:

Ø       29/01/2016 Παρασκευή (12:00-14:00)

Ø      05/02/2016 Παρασκευή (12:00-14:00)

Ø      12/02/2016 Παρασκευή (12:00-14:00)

 

Με εκτίμηση,

 

Δρ. Γεώργιος Π. Κλάδης