Ανακοινώνεται ότι το μάθημα

 

«ΡΑΝΤΑΡ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)»

 

με τον εκπαιδευτικό

 

 

κ. Μάριο Αναγνώστου

 

 

θα αναβληθεί λόγο ασθένειας και οι αναπληρώσεις θα

γίνουν:

 

 

την Τετάρτη, 10/02/2016 και ώρα 13:00 – 19:00

 

 

 

 

 

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος: Μάριος Αναγνώστου