Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Πέμπτης, 28/01/2016

 

«ΡΑΝΤΑΡ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)»

 

με τον εκπαιδευτικό

 

 

κ. Μάριο Αναγνώστου

 

 

θα αναβληθεί λόγο ασθένειας και οι αναπληρώσεις θα γίνουν:

 

 

την Πέμπτη, 11/02/2016 και ώρα 09:00 – 13:00

 

 

 

 

 

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος: Μάριος Αναγνώστου