Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016 ευρίσκεται εδώ. Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα 7 Μαρτίου