ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η εγγραφή στο εργαστήριο “Μηχανική

Ρευστών” θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 7/3/2016 και ώρα

10:30 – 12:30 στην αίθουσα Β 107.

 

Θα πρέπει να εγγραφούν και οι

κατοχυρωμένοι φοιτητές.

 

Κ. Παπακωνσταντίνου