ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

 

Καλούνται οι σπουδαστές του 2ου εξαμήνου σπουδών να προσέλθουν στο εργαστήριο Φυσικής την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 με την ακόλουθη κατανομή:

 

Τμήμα 8-10 : σπουδαστές με επώνυμο Α-Κα

Τμήμα 10-12: σπουδαστές με επώνυμο Κε-Ο

Τμήμα 12-14: σπουδαστές με επώνυμο Π-Ω

 

Το τμήμα 8-10 ξεκινάει στις 8:30.

 

Η διδάσκουσα

Ξ. Ζιάννη