ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-3-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Ι. ΠΕΠΠΑ