ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β005

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/16 4-5ΜΜ ΚΑΙ

 

ΠΕΜΠΤΗ 10/3/16 12-1:30ΜΜ

 

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ