Είναι σημαντικό για το Τμήμα να γνωρίζει στοιχεία για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε τους απόφοιτους που θα συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που αναρτούμε εδώ και να το παραδώσουν στην Γραμματέα του Τμήματος  που θα παρευρίσκεται στην τελετή.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας