ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ  Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

 

Ταχ. Δ/νση            : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη            : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα           : http://www.minedu.gov.gr

e-mail                     :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληρ.                      :Δήμητρα Τράγου

Τηλέφωνο              :210-3443469

FAX                          :210-3442365

 

Μαρούσι, 01-03-2016

Αρ. Πρωτοκόλλου:

        35573/Ζ1

         

 

ΠΡΟΣ :               

Προς όλα τα Α.Ε.Ι.  (με FAX)

 

    ΚΟΙΝ.:   

1.       Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (με FAX)

FAX: 210-210-33.12.759

         2.   Διεύθυνση Νέας Γενιάς - Τμήμα Β΄ 

ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Κίνα για το έτος 2016-2017».

                 Σας διαβιβάζουμε ενημερωτικό έντυπο, σχετικά με νέο Πρόγραμμα χορηγήσεων τριών (3) υποτροφιών εκ μέρους της Κινεζικής Κυβέρνησης σε Έλληνες φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, έως την 27η Μαρτίου 2016 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις καταθέσουν ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 - Μαρούσι, [Ηλεκτρικός σταθμός: Νερατζιώτισσα - Ισόγειο- Γραφείο 0103]).

 

 Στο επισυναπτόμενο έγγραφο παρέχονται πληροφορίες για την οικονομική υποστήριξη των σπουδαστών καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με το εν λόγω πρόγραμμα.

Ιστοσελίδες:http://www.csc.edu.cn/laihua, http://campuschina.org    

 

                                                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

                                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ

Συνημμένα: 4 σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

2. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄