Οι σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρακτική άσκηση κατά το εαρινό

εξάμηνο 2015-16 από 16.03.2016 μέχρι και 24.03.2015 (εκτός 18-3-2016)

στην Γραμματεία του τμήματος.

Η αίτηση βρίσκεται στην Γραμματεία του τμήματος.

 

   Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό

τομέα θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την αίτηση και βεβαίωση της

εταιρείας ότι σας αποδέχεται.

 

 

 

 

                                                                                       Η Γραμματέας του τμήματος

 

 

                                                                                                   Σοφία Πράπα