Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα εδώ.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής