Κατά την έναρξη της συνάντησης θα διεξαχθεί ένα εισαγωγικό μάθημα για ανιχνευτές ακτινοβολίας για σπουδαστές και νέους ερευνητές.

Εδώ θα δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης