ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

 

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2015-16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ξεκίνησε την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησαν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Οι φοιτητές δικαιούνται συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία θα συμπεριλάβουν το εαρινό εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους και για τα οποία δεν έχουν πάρει συγγράμματα σε προηγούμενα εξάμηνα.


Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος