04/04/2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Τα μαθήματα “ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε)” του 6ου  εξαμήνου, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/04/2016, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα διεξαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία σε συνεννόηση με τους φοιτητές

 

 

Ο Διδάσκων

 

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

                                                                                       Καθηγητής