Αύριο Παρασκευή 8-4-2016 από 9:00 ως 13:00 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ