Τα μαθήματα “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  (Θ) & (Ε)” του 6ου  εξαμήνου, δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11/05/2016. Η αναπλήρωσή τους θα διεξαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

 

Ο Διδάσκων

Χ. Λαμπρόπουλος