ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

(για τους φετινούς)

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 2/6 4:15-5ΜΜ : ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ     - αίθουσα Εργαστ.

 

ΠΕΜΠΤΗ 2/6 5-5:45 ΜΜ : ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 9-11 &11-1 –

αίθουσα Εργαστ.

 

και ταυτόχρονα

 

ΠΕΜΠΤΗ 2/6 5-5:45 ΜΜ : ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 1-3 & 3-5 

άλλη αίθουσα (θα καθορισθεί)