Αγαπητοί φοιτητές μου,
 
Η εξέταση του μαθήματος Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, θα γίνει την Πέμπτη 16-6-2016 από 9:00 έως 11:00 στη αίθουσα που κάνουμε μάθημα.
 
Σας παρακαλώ θερμώς να  συμπληρώσετε τα δελτία αξιολόγησης που βρίσκονται στους ακόλουθους συνδέσμους και αφορούν στην αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολουθήσατε στο εαρινό εξάμηνο. 
 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( Θ)
https://docs.google.com/forms/d/1kTr4jdbdcr8gcwcO0n94kaw0wPr3IgoY76oVXRnMYJg/edit

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( Ε )
https://docs.google.com/forms/d/10ggeIl_PrJCfmbyoLq4u09RGdRxiYJXNpfM_WcwCEAA/edit

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ( Θ )
https://docs.google.com/forms/d/1kAaGRSJw1eZnyerj10nBR9CrSMOqSIHH7E4NAuQEo1I/edit
 
Καλή μελέτη για τις εξετάσεις ...
Α. Μπαλντούκας