Το "Ελ. Βενιζέλος" προσφέρει 6μηνη έμμισθη προϋπηρεσία / κατάρτιση σε 100 νέους (19-29 ετών)

 

 

 

 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις  30/6/201 6,  μέσω της ιστοσελίδας του αεροδρομίου