Ανακοίνωση - Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο

(Εργαστήριο)

 

 

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 16/06/2016 στην αίθουσα Β110, ώρα 12:00-14:00. Οι παλαιοί φοιτητές που έχουν αναλάβει εξαμηνιαία εργασία να προσέλθουν την ίδια ημερομηνία στις 14:00 για την εξέτασή τους σε αυτήν.

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

Γεώργιος Π. Κλάδης