ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

 

 

 

Οι ημερομηνίες της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. θα είναι από 19/9/2016 έως 30/9/2016 και ώρα 10.00 - 13.00

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους είναι :

 

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες  μικρές τύπου ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. Την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Υπουργείο
  7. Το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Σπουδαστή ακ. Έτους 2016-2017 εκτυπωμένο      

 

Προσοχή

 

Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται  στην εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής σας δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε θα πρέπει να προβείται στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων σας στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

 

Σε περίπτωση που επιτυχών έχει εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα και έχει αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής τη διαγραφή του, πριν την προσέλευση του στη γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής του να ενημερωθεί εάν έχει αποσταλεί η βεβαίωση διαγραφής του.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2228099672, 2228099540

 

E-mail aero@teiste.gr