Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει αναρτηθεί. Μπορείτε να το βρείτε και εδώ

Έναρξη μαθημάτων 3 Οκτωβρίου