ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

 

 

 

                                                                                                            05/10/2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2016-2017, να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις που θα βρίσκονται στην Γραμματεία του τμήματος από Παρασκευή 07/10/16 έως και Τετάρτη 12/10/16 και τις ώρες από 10.00π.μ. έως 12.00μ.

 

Επισημαίνεται στους φοιτητές να εξετάσουν με προσοχή τα προσωπικά στοιχεία που έχουν γραφεί στην σύμβαση τους για τυχόν διορθώσεις και να συμπληρώσουν χειρόγραφα όσα στοιχεία λείπουν.

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

 

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

 

Καθηγητής