Η διάλεξη του μαθήματος “Εισαγωγή στην Αεροδυναμική” την Τρίτη 10/10/2016 θα διεξαχθεί 10:00-12:00 αντί 9:00-11:00.