Από την Δευτέρα 17 Οκτ θα διεξάγονται και τα μαθήματα - εργαστήρια που έχουν ανατεθεί σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Ενημερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα