Τα μαθήματα Θερμοδυναμική, Τεχνολογία Υλικών-Σύνθετα Υλικά του Ε΄ εξαμήνου και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Προγρ Η/Υ του Γ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 17-10-2016.

Η αναπλήρωση  τους θα γίνει την Τετάρτη 19-10-2016 ως εξής: 

 

 Θερμοδυναμική ώρα 8.00-10.00

Τεχνολογία Υλικών-Σύνθετα Υλικά 10.00-12.00

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Προγρ Η/Υ 12.00-14.00