Το δύωρο "Ασκησεις Πράξης" στο μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ θα διεξάγεται Παρασξευή 8:00 -10:00π.μ.