Το εργαστηριακό μάθημα Σχέδιο του Α΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/11/2016,

λόγω ασθένειας του διδάσκοντα

Η αναπλήρωση του θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή.