ΑΓΓΕΛΙΑ:
 
Η εταιρεία Α.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ζητά για άμεση πρόσληψη απόφοιτο του τμήματος  Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ ως επικεφαλής εργασιών Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Αεροσκαφών.
 
Κύριες αρμοδιότητες:
 
- Συντονισμός του έργου
- Επίβλεψη & διαχείριση του τεχνικού προσωπικού.
- Καθημερινή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών.
- Εκμετάλλευση των ευκαιριών βελτίωσης των διαδικασιών και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.
- Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 
Απαραίτητα προσόντα:
 
- Πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
- Καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ.
- Οργανωτικές δεξιότητες, μεθοδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια.
- Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.
 
Η εταιρεία προσφέρει:
- Σταθερές αποδοχές.
- Συνεχή υποστήριξη & εκπαίδευση.
- Προοπτικές εξέλιξης.
- Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 
Θα προτιμηθούν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.
 

 

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.