Το εργαστηριακό μάθημα Εισαγωγή στους Υπολογιστές του Α΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/11/2016,

λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

 

Η αναπλήρωση του θα γίνει μετά από συνεννόηση με την καθηγήτρια.