Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας της Ηλεκτρονικής Γραμματείας θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων, θα ενημερωθείτε σχετικά

 

      Από τη Γραμματεία του Τμήματος