ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2016-2017

 

1.   Αρχές λειτουργίας και Κατασκευή ενός 3D printer ανοικτού κώδικα (3 άτομα)

 

2.   Μελέτη, ανάλυση, επιλογή και ενσωμάτωση φωτοβολταικών πάνελ σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με στόχο την βελτίωση του χρόνου πτήσης (2 άτομα)

 

3.   Σχεδίαση και κατασκευή μικρού κόστους, μεγέθους και βάρους μη επανδρωμένου αεροσκάφους ελεγχόμενου από smart phone ή/και tablet (Android ή/και IOS) (2 άτομα)

 

4.   Σχεδίαση όλων των τμημάτων μη επανδρωμένου οχήματος εξολοκλήρου σε 3D printer (1 άτομο)

 

5.   Κατασκευή ενός μικρού μεγέθους μη επανδρωμένου αεροσκάφους αδιάβροχου και ανθεκτικού σε πτώσεις (2 άτομα)

 

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε θέμα, όπως επίσης και τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν μια πτυχιακή εργασία, κατόπιν επικοινωνίας