Ζητείται σπουδάστρια/σπουδαστής που να είναι σε θέση να ξεκινήσει Πτυχιακή εργασία + Πρακτική Άσκηση  για να ασχοληθεί  τόσο στην πτυχιακή του εργασία όσο και κατά την πρακτική του άσκηση με την ενσωμάτωση σε μικρές διαστάσεις αισθητήρων με ελεγκτές ασύρματης ζεύξης (wifi, bluetooth LE, zigbee). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή Χ. Λαμπρόπουλο για λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο και τους όρους της εργασίας. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει άμεσα.