ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Τα μαθήματα Συστήματα Αεροσκαφών Ι, Συστήματα Αεροσκαφών ΙΙ, Αεροπορική Νομοθεσία και Εισαγωγή στην Αεροδυναμική δεν θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 21/11/2016 και την Τρίτη 22/11/2016. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με την καθηγήτρια.

 

 

 

Δρ Κ. Παπακωνσταντίνου

Αναπ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας