Το θεωρητικό και το εργαστηριακό μάθημα Μικροκύματα- Ραντάρ δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/11/2016,

λόγω ασθένειας του διδάσκοντα

Η αναπλήρωση του θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή.