ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ

 

Η αναπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος Σχέδιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00-16.00 και 16.00-20.00