Τα μαθήματα Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά θεωρία και εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Η αναπλήρωση τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή