Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου η θεωρία Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά θα γίνει από 9:00 ως 12:00

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου το εργαστήριο θα γίνει 9:00 - 11:00 και 11:00 - 13:00

Ο ΚαθηγητήςΧ. Λαμπρόπουλος