ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Α/Φ

 

Τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές - Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροσκαφών  δε θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

 

 

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον καθηγητή.