Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 θα γίνουν 2 συμπληρωματικά εργαστήρια Εισαγωγής στα Ηλεκτρονικά για το εργαστήριο που κάνει ο κος Λαμπρόπουλος τις ώρες 9:00 - 11:00 και 11:00 - 13:00.

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου θα γίνει θεωρία 9:00 - 11:00 και εργαστήριο 11:00 - 13:00 Εισαγωγής στα Ηλεκτρονικά